Het gaat goed met Legervoertuigen.nl

Gezien de gigantische groei van Legervoertuigen.nl is het niet meer haalbaar om alle items voor deze site zelf bij te houden. Nu was dat ook niet nodig gezien 95% van de inhoud aangeleverd wordt door de bezoekers van Legervoertuigen.nl.

Van al deze bezoekers zijn  een aantal mensen die voortdurend met de site bezig zijn. Vandaar dat bepaalde items voortaan kenbaar bij deze mensen ondergebracht worden. We hebben voortaan een eigen technische afdeling, we hebben iemand die zich bezig houd met de promotie van de site, en tot slot nog iemand die regelmatig over het internet snuffelt om nog meer items, foto's en linkjes bij elkaar te sprokkelen. Echter hopen we dit clubje regelmatig uit te kunnen breiden met mensen die zich willen inzetten om deze site nog beter en completer te maken.

Het voorlopige overzicht:

Mensen die ook een plaatsje binnen Legervoertuigen.nl willen hebben kunnen dit verzoek indienen via Rolf van Hest.

 

Want vergeet niet, het succes van Legervoertuigen.nl is te danken aan U.

 

Met vriendelijke groet,

Rolf van Hest