Bijzondere stukken

Op deze pagina willen we bijzondere stukken gaan plaatsen. Het kan afkomstig zijn uit het nieuws of vanuit oude documentatie. Ook voor deze pagina is uw inbreng meer dan gewenst. Stuur uw kopij naar info@legervoertuigen.nl en we plaatsen het graag.

Klik op de tekst om de pagina te openen.

Behandel uw wagen met zachtheid.